Gezien alle omstandigheden die er zijn, hebben wij vanuit het bestuur van de WIZET besloten om onze voorjaarsmarkt en Zett’n Toon niet door te laten gaan op 21 mei. Hierin nemen wij onze verantwoordelijkheid voor u en ons welzijn.

Zoals het er nu naar uitziet gaat de heersende corona virus nog even duren. Het raakt veel bedrijven en dat is te betreuren. Hoe het af gaat lopen weet niemand, maar wij hopen het beste voor iedereen. Sterkte.